Sint Nicolaas komt weer in Baarn

Zaterdag 19 november komt Sint Nicolaas met al zijn Pieten én zijn traditioneel bonte optocht weer aan in Baarn en zal zijn opmars maken richting en door het winkelcentrum, voor een welkom op het gemeentehuis.

Net als voorgaande jaren hoopt hij weer door een enthousiaste menigte kinderen en ouders ontvangen te worden, onder een stormvloed aan liedjes, met heel specifiek dansje dat speciaal voor deze intocht zal worden aangeleerd! Als hij met zijn boten, via de Eem, Baarns grondgebied betreedt, zal hij met zijn trouwe schimmel, gevolgd door tientallen Pieten, een tocht richting en door het dorp maken. De onafhankelijke Stichting Intocht St. Nicolaas Baarn, opgericht in 1960 zorgt ook dit jaar weer voor een echt kinderfeest.

De comitéleden van de stichting zijn voorzitter Ralf Berns, penningmeester Steven van de Meent & Marieke de Graaff, secretaris Steven Seijmonsbergen en de leden: Eric Hartog, Rogier Donk, Maaike Kraaij, Betty Bakkernes en voorzitter per 2017: Wouter Eijbaard. Contact kunt u met ons opnemen via www.sinterklaasinbaarn.nl. Hier vindt u ook meer detailinformatie over ons evenement, maar ook een link naar het filmpje om thuis te oefenen en die ontknoping zal krijgen op het bordes bij en met Burgemeester Roëll.

Een woord van dank wil ik persoonlijk maken richting u als gulle gever, tijdens onze collecte halverwege oktober. Mede daardoor is de Intocht zoals u hem kent weer mogelijk! Ook wil ik een groot woord van dank uitspreken voor een ieder die zich (nog steeds) inzet voor onze Intocht, iedereen met wie ik heb mogen samenwerken in de afgelopen 15 jaar, waarvan de laatste 6 als voorzitter, weet dat ik het over hem of haar heb.

De stichting doet graag een beroep op uw vrijgevigheid en mede dankzij deze steun, via bankrekeningnummer NL 03 ABNA 055.29.22.234, brengen we dit kinderfeest ieder jaar weer tot een grandioos succes! Bij voorbaat een woord van dank.

Copyright © 2016 Sinterklaas in Baarn